mermasin

ՄԵՆՔ - MENK

Անունը՝

Իրաւական ձեւը՝

Հիմնադրումը՝

Բուն Նպատակը՝

Վերջին համարը՝

Մարտ 2004

Ապրիլ 2016

ՄԵՆՔ "MENK"

Միութիւն "Verein" ըստ Զուիցերական քաղաքացիական օրէնսգրքի 60 րդ յօդուածի

1997 ի կէսերին

Նոյնանուն պարբերականի մը հրատարակումը

2003 ի վէրջ (50 րդ համար)

Յատուկ թողարկում (դադարի յայտարարութիւն)

Պատրաստութիւն կայքէջի մը՝ www.menk-online.ch