20160616-artikel-am

ՄԵՆՔ - MENK

 

Բանաձեւը իբր հիմք

 

Յունիսի 2ին գերմանական խորհրդարանը հայկական ցեղասպանութեան վերաբերեալ բանաձեւ մը ընդունեց օգտագործելով այս ոճրագործութեան համար նախատեսուած իրաւաբանական ցեղասպանութիւն եզրոյթը: Կարեւոր էր նաեւ Գերմանիոյ մեղսակից ըլլալու հանգամանքի նշումը: Առանց այս ճշմարտութեան արտայայտութիւնը բանաձեւը անիմաստ պիտի դառնար գերմանական խորհրդարանի համար: Հակառակ անոր որ բանաձեւը բաւական երկար է կարելի չէ հանդիպիլ ուրիշ էական կէտերուն ինչպէս Հայերուն իրենց բնական հայրենիքի մէջ բնաջնջուելու ու հայրենազրկման իրականութիւնը, սփիւռքահայութեան գոյութեան փաստը եւայլն: Նաեւ այս գործընթացի հետ կապուած հանգամանքները պակասաւոր էին: Եթէ մարդկութեան հանդէպ կատարուած յանցագործութեան վերաբերեալ բանաձեւ մը 100 տարի ուշացումով պիտի ընդունուի, տեղին է որ կառավարութիւնը իր ղեկավարով, նախարարները ու պատգամաւորները ամբողջութեամբ ներկայ գտնուէին ու միասնաբար իրենց ձայնը բարձրացնէին յօգուտ մարդկութեան ու արդարութեան համար մանաւանդ որ այս ոճրագործութեան ոչ մի հետեւանք մինչեւ այսօր լուծուած չէ ու Հայութիւնը կ՛ապրի նման վտանգի տակ: Հաւանաբար ժամանակը դեռ հասունցած չէ: Խօստովանիլ պէտք է նաև որ հայութիւնն ալ միշտ չէ որ ցեղասպանութեան իրականութիւնը իր ամբողջութեամբ ու ճշգրիտ կերպով կը ներկայացնէ: Բայց ամէն պարագային ընդունուած բանաձեւը կարեւոր հիմք մը կը հանդիսանայ ապագայ գործունէութիւնները ձեւաւորելու համար արդարութիւնը վերականգնելու տեսանկիւնէն: Ամէն մի զարգացում քայլ առ քայլ կ՛ընթանայ, եթէ առաջին քայլի մը համար 100 տարի մը պէտք էր, չի նշանակեր որ երկրորդի համար ալ նման ժամանակի մը պէտք ունինք:

 

Երկար բանաձեւը կարելի է հայերու համար ամփոփել նաեւ հետեւեալ կերպ «100 տարի յետոյ մենք այլեւս կրնանք կատարուածը իր անունով կոչել, կը ցաւինք, յարգանք ունինք զոհերի առաջ բայց եկեք Թուրքերու հետ լեզու գտեք ու հաշտուեք: Բայց ոչ մի իրաւունք չունիք ձեռք բերելու բացի խորհրդանշային բաներէ ինչպէս եկեղեցիի մը վերանորոգումը եւայլն: Մենք ալ կ՛օգնենք, հարցն ալ կը փակուի ու կը դառնայ պատմութեան արարք մը որի մասին բոլորը կրնան հանգիստ զրուցել»:

 

Իմիջի այլոց Եւրոպայի մէջ տիրապետող միտքը նման է այս տարբերակին ու հեռու չէ թրքական մտաւորականների մտածելակերպէն:

 

Բայց Հայութիւնը չի կրնար ճշմարտութիւնէն հրաժարիլ ու արդարութիւնը վերականգնելու պարտականութենէն հեռու մնալ:

 

 

ՄԵՆՔ, 16.6.2016